Thành Phố Hồ Chí Minh Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai buổi họp về Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết vấn đề nhân sự trong thời gian tới. Mục tiêu của buổi họp là hướng đến thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Để thực hiện tốt chương trình này, điều quan trọng là cần tập trung vào những nhóm ngành trọng điểm, có giá trị đột phá và tác động trực tiếp đến nền kinh tế – xã hội của đất nước. Quá trình đào tạo phải gắn liền với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để quá trình tìm việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp diễn ra được thuận lợi hơn, góp phần tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp. Trong 3 năm tới, ngành giáo dục sẽ được tiêu chuẩn hóa với nhiều cải cách tiến bộ, giúp nâng cao trình độ, tay nghề người lao động qua đào tạo hơn 80%.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, mặc dù kế hoạch đào tạo và nâng cao chất lượng cho người lao động đã diễn ra thuận lợi nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng đủ các yêu cầu từ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài. Chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó khăn, từ cơ sở đào tạo, trang thiết bị thực hành chưa được tiêu chuẩn hóa, giáo trình giảng dạy chưa gắn liền với thực tế cho đến đội ngũ giảng viên chưa tương thích với nhu cầu đặt ra của thị trường việc làm. Ban Lãnh đạo Nhà nước đã đề ra những phương hướng khắc phục và giải quyết tình trạng nhân sự ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau: thay đổi cơ cấu đào tạo các ngành nghề, bồi dưỡng trình độ cho giảng viên, hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy, cung cấp cơ sở vật chất thực hành đạt chuẩn cho các trường Đại học, Cao đẳng, chú trọng nâng cao kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp để các doanh nghiệp không tốn nhiều thời gian trong quá trình đào tạo lại ứng viên.

Điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề định hướng tìm việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tốt nghiệp. Trung bình mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.000 học sinh tốt nghiệp ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nhiều học sinh đã theo học tại các trường giáo dục thường xuyên, trường nghề hoặc đi làm còn quá sớm gây lãng phí chất lượng giáo dục cho toàn thành phố.

Để công tác định hướng giáo dục và giúp sinh viên tìm việc làm được thuận lợi hơn, học sinh, sinh viên cần có những kiến thức và nhận thức đúng đắn về của tầm quan trọng của giáo dục trong tương lai. Các cán bộ hướng nghiệp tại các cơ sở, địa phương phải được trau dồi về chuyên môn cũng như nắm bắt xu hướng chon ngành nghề chung của các học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, việc tận dụng tốt lợi thế của truyền thông, công nghệ thông tin sẽ giúp công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nhanh chóng và có hiệu quả hơn.

Vấn đề nâng cao chất lượng nguồn lao động không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đây cũng là phương hướng chung của Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhằm cải thiện chất lượng đầu ra của sinh viên trong toàn thành phố. Đối với các trường, cần cải cách chương trình giáo dục để thích hợp với nhu cầu xã hội, nâng cao trình độ giảng dạy của giáo viên, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giỏi, có chuyên môn thông qua việc liên kết với các doanh nghiệp có tiềm năng.

Theo ý kiến của các Ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, điều cần thiết nhất hiện nay chính là phát huy vai trò của Nhà nước đối với quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác tư vấn, định hướng tìm việc làm phải rõ ràng, cụ thể nhằm giải quyết bài toán tuyển dụng trong thời gian tới. Phát triển nguồn nhân lực chính là một trong những trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh hướng đến, đây cũng chính là góp phần vào sự xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.